Åpent 09-17. Tirsdag stengt. 

Finnes det miljøvennlige brilleglass?

21.06.2022

Bærekraft og miljøbevissthet er noe man er opptatt av i de fleste sammenhenger. Mange har hørt snakk om miljøvennlige innfatninger, men hvordan er det med glass? Vår glassleverandør ZEISS arbeider med bærekraftige løsninger innenfor hovedsakelig to områder: ressurseffektivitet og produktutvikling. Ressurseffektivitet innebærer å sørge for at det brukes mindre vann, energi og plast i produksjonen av brilleglass, samt at mindre CO2 slippes ut gjennom hele verdikjeden - fra produksjon til sluttlevering. Det utvikles nye metoder innen produktutvikling som gjør at glass kan lages med stadig mindre mengde råmateriale, samtidig som foreldet produksjonsutstyr alltid erstattes av energieffektive maskiner.

Noen resultater av ZESS arbeid med bærekraft:

- Mindre vannforbruk, som tilsvarer det 180 000 mennesker drikker i løpet av et år.

- Mindre energiforbruk, som tilsvarer det 3100 husholdninger bruker pr. år.

- Ny emballasje som innebærer 68 tonn mindre papir pr. år.

- En avfallsreduksjon som tilsvarer vekten av 2,5 millioner plastposer.

Les mer: www.zeiss.com/gsr