Åpent 09-17. Tirsdag stengt. 

Alle brikkene må passe sammen!

09.12.2022

Med hele øyet i fokus

Det enkelte kaller 'utvidet' synsundersøkelse er vår standard. Vi mener at synsfunksjon ikke kun består av din brytningsfeil. Derfor undersøker vi alltid hele din synsfunksjon for se om dine øyene er friske, om de arbeider godt sammen og om de klarer belastningen som kreves av dem i ulike situasjoner. Hvor disponert du er for endringer i synsfunksjonen og øyesykdommer blir vurdert, og det avtales så en fremtidig kontrollintervall ut i fra dette. Alle resultater dokumenteres både skriftlig og fotografisk eller på annen måte digitalt slik at endringer på sikt er lettere å oppdage.