Åpent 09-17. Tirsdag stengt. 

Enkle grep kan gi deg en bedre hverdag

08.12.2022

20-20-20 regelen gir øynene en sjanse

Nærarbeid og bruk av digitale verktøy på en relativt kort avstand over tid er en svært krevende oppgave for synsfunksjonen. Arbeid på kontor, studenter eller brukere av nettbrett/telefon kan derfor oppleve plager som oppstår på grunn av overbelastning. 

For best utholdenhet og komfort er det en god regel å ta en pust i bakken og la øyene hvile en gang i blant. Ved å se ut mot 20 meter i 20 sekunder hvert 20. minutt gir du øyene tid til å hente seg inn att og dermed øke din utholdenhet og komfort i gjennom dagen.

Om du opplever plager ved nærarbeid bør du bestille en synstest for å finne ut om det er optiske brytningsfeil som er årsak til plager. For arbeidstakere dekker arbeidsgiver en synstest i den forbindelse, og er det behov for briller som er tilpasset din arbeidssituasjon dekker arbeidsgiver også kostanden ved anskaffelse av en arbeidsbrille. Som regel er det prisbegresninger og det er lurt å prate med arbeidsgiver om dette føst.

.