Nyheter

MIGRENE?

23.04.2022

Filter i brillen kan hjelpe mot migrene og lysømfintlighet. Filterbriller fjerner de spesifikke bølgelengder i lyset som kan utløse plager hos pasienter med migrene og hodepine. Etter en grundig synsundersøkelse og korrigering av eventuelle brytningsfeil hos oss, får du prøve ut filter hjemme i ro og mak for å se om filter kan hjelpe deg også.

Jobb, fritidsaktiviteter og friluftsliv skaper forskjellige behov og ønsker, selv når det gjelder brillene dine.

Synssenteret Moelv har tilknytning til øyeleger gjennom Eyecheck System som er et digitalt verktøy. Ved å bruke Eyecheck System kan vi sende funn og beskrivelser til en øyelegespesialist, som deretter vil vurdere de tilsendte dataene og gi raskt svar om videre oppfølging. Her blir det med andre ord avklart om det er nødvendig å henvise deg videre...

Synssenteret Moelv AS

Storgata 110, 2300 Moelv 

625 90 900

post@synmoelv.no

Følg oss i sosiale medier

@SYNSSENTERETMOELV