Smittevern

Vi har høyt fokus på smittevern i vår klinikk. Tiltakene våre blir justert i henhold til de enhver tid gjeldende regler og anbefalinger som blir gitt for vår bransje.

I forkant av time hos oss vil vi stille deg noen spørsmål for å avklare i hvor stor grad vi skal bruke smittevern eller utsette undersøkelsen:

- Har du nyoppståtte luftveissymptomer? 

- Har du smitte i egen husstand? 

- Har du testet positivt for Corona i løpet av de siste 10 dagene?

Dersom svaret er JA på ett eller flere av spørsmålene ønsker vi at du tar kontakt med oss slik at vi kan vurdere om hele eller deler av undersøkelsen bør utsettes. 


 Dette er våre tiltak: 

 • Vi følger de nasjonale og lokale retningslinjene som gjelder, i tillegg til egne råd og anbefalinger som gjelder i vår bransje
 •  Vi desinfiserer jevnlig alt av bruksoverflater, dørhåndtak, kasse-området, venterom o.l. 
 • Alle innfatninger blir rengjort etter de er prøvd på av våre kunder
 • Vi har gode rutiner for håndvask og hånddesinfeksjon  
 •  Vi unngår å håndhilse 
 • Vi bruker munnbind i synsundersøkelsesrommet og ellers ved behov
 • Vi bruker hansker i de tilfeller det er nødvendig
 • Alt av utstyr og instrumenter blir grundig rengjort og desinfisert før hver konsultasjon
 • Vi setter av god tid til hver kunde slik at vi unngår unødvendig trafikk i vårt lokale 

Vi ber deg som kunde vennlig om å: 

 • bruke håndesinfeksjonen som står ved inngangen vår og ivareta en god håndhygiene.
 • bruke munnbind under synsundersøkelsen
 • følge de råd og anbefalingene som gjelder til enhver tid

Velkommen til et trygt besøk hos din optiker!