Sommertider : 10:00 - 16:00

Smittevern

Vi har høyt fokus på smittevern i vår klinikk. Tiltakene våre blir justert i henhold til de enhver tid gjeldende regler og anbefalinger som blir gitt for vår bransje.


 Dette er våre tiltak: 

  • Vi følger de nasjonale og lokale retningslinjene som gjelder, i tillegg til egne råd og anbefalinger som gjelder i vår bransje
  •  Vi desinfiserer jevnlig alt av bruksoverflater, dørhåndtak, kasse-området, venterom o.l.
  • Vi har gode rutiner for håndvask og hånddesinfeksjon  
  •  Vi unngår å håndhilse 
  • Vi bruker munnbind ved behov
  • Vi bruker hansker i de tilfeller det er nødvendig
  • Alt av utstyr og instrumenter blir grundig rengjort og desinfisert før hver konsultasjon/undersøkelse
  • Vi setter av god tid til hver kunde slik at vi unngår unødvendig trafikk i vårt lokale 

Vi ber deg som kunde vennlig om å: 

  • bruke håndesinfeksjonen som står ved inngangen vår og ivareta en god håndhygiene
  • følge de råd og anbefalingene som gjelder til enhver tid

Velkommen til et trygt besøk hos oss!