Åpningstider: 09-17 (09-15)

Smittevern


Vi har høyt fokus på smittevern i vår klinikk. Tiltakene våre blir justert i henhold til de enhver tid gjeldende regler og anbefalinger som blir gitt for vår bransje.

I forkant av time hos oss er det viktig at du går i gjennom samtlige spørsmål som er listet opp nedenfor. Kan du svare ja på et eller flere av spørsmålene ber vi deg vennlig om å avvente din time. 

- Har du feber, sår eller vond hals, forkjølelse, hoste, tung pust, brystsmerter, rennende nese eller andre influensalignende symptomer? 

- Har du mistet smak eller luktesans? 

- Har du returnert fra reise til utlandet innenfor de siste 14 dager?

- Har du vært i nærkontakt med en person som er bekreftet syk eller mistenkt smittet med Corona-viruset (se symptomer over) innenfor de siste 14 dager? 

- Er du eller annen person i hustanden i karantene? 

Ta kontakt med oss på tlf 625 90 900 om du må utsette din time eller har spørsmål.


 Dette er våre tiltak: 

 • Vi følger de nasjonale og lokale retningslinjene som gjelder, i tillegg til egne råd og anbefalinger som gjelder i vår bransje
 •  Vi desinfiserer jevnlig alt av bruksoverflater, dørhåndtak, kasse-området, venterom o.l. 
 • Alle innfatninger blir rengjort etter de er prøvd på av våre kunder
 • Vi har gode rutiner for håndvask og hånddesinfeksjon  
 •  Vi unngår å håndhilse 
 • Vi bruker munnbind 
 • Vi bruker hansker i de tilfeller det er nødvendig
 • Vi holder god avstand når det er praktisk mulig 
 • Alt av utstyr og instrumenter blir grundig rengjort og desinfisert før hver timeavtale
 • Vi setter av god tid til hver kunde slik at vi unngår unødvendig trafikk i vårt lokale 

Vi ber deg som kunde vennlig om å: 

 • bruke håndesinfeksjonen som står ved inngangen vår og ivareta en god håndhygiene.
 • følge de råd og anbefalingene som gjelder til enhver tid.
 • bruke munnbind når det ikke er mulig å opprettholde avstand
 • Selv ta brillen din av og på 
 • Berøre minst mulig i butikken 

Velkommen til et trygt besøk hos din optiker!